Intranet Nolimit

Track&Trace

Clauză de informare

Clauză de informare

Potrivit art. 13 alin. 1-2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și în ceea ce privește libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 CE (regulamentul general privind protecția datelor) (J.O. UE L 119, p. 1) - denumit în continuare GDPR - vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Administratorul datelor personale furnizate în formularul de contact este societatea No Limit Sp. z o.o. cu sediul social în Varșovia, având adresa: str. Księżnej Anny 4, 03-866, Varșovia, Polonia, înscrisă în Registrul Comercialal Registrului Național al Instanţelor, ținut de Tribunalul Districtual al oraşului capitală Varșovia, al-XVI-lea Departament Economic, sub numărul: 0000128397, Număr de identificare fiscală: 5241066960 (în continuare: Administrator).

Datele furnizate de dvs. vor fi folosite numai pentru a răspundela întrebarea transmisă prin formular, inclusiv pentru a răspunde prin e-mail. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator o constituie art. 6 par. 1 lit. f GDPR, așa-numitul interes legitim al administratorului, deoarece fără utilizarea datelor personale (nume, prenume, adresa de e-mail), Administratorul nu ar putea să răspundă la întrebarea, care a fost trimisă în mod deliberat.

Aveţi următoarele drepturi:

  • săvă opuneţi prelucrării datelor,
  • dreptul de a accesa datele dvs. și de a primi o copie a acestora,
  • dreptul de a rectifica (corecta) datele dvs.,
  • dreptul de a șterge datele, de a limita prelucrarea datelor,
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor,
  • dreptul de a transfera datele,
  • dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere.

Exercitarea dreptului de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal poate duce la incapacitatea Administratorului de a răspunde la întrebarea dvs.

 

Datele dvs. personale vor fi procesate timp de un an de la data încheierii schimbului de corespondență în ceea ce priveşte întrebarea adresată. Administratorul nu ia decizii automate bazate pe datele personale transmise și nici nu le folosește pentru scopuri de profilare.

 

Furnizarea datelor este voluntară, dar în acelaşi timp este necesară pentru acordarea unui răspuns la întrebarea dvs.