Intranet Nolimit

Track&Trace

Despre companie

Despre companie

No Limit Sp. z o.o.
Księżnej Anny 4
03-866 Warszawa
Polska

NIP 524-10-66-960 
KRS 0000128397, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy-wpłacony w PLN 100 000,00